In enkele woorden

De CEF is geen sturingsorgaan, dat elders in de structuur van de Franse Gemeenschap bestaat, en is ook geen beslissingsorgaan.

Het is daarentegen een adviesorgaan, met een vooruitziende en pragmatische kijk, steunend op de deskundigheid en de ervaring van zijn leden en van de opdrachthouders, op de oproep op professionelen die in de praktijk werkzaam zijn en op onderzoeksresultaten.

De Raad voor Onderwijs en Vorming is thans de enige institutionele plaats waar alle onderwijs- en vormingsniveaus verenigd zijn met al hun partners. De werkzaamheden en debatten van de CEF dragen ertoe bij meer coherentie te bereiken en de breuk te vermijden tussen het gewestbeleid en het gemeenschapsbeleid, tussen de onderwijs- en vormingstrajecten van de Franstalige burgers gedurende hun hele leven.

Hierbij draagt de CEF bij tot betere contacten tussen de Franse Gemeenschap, Wallonië en Brussel (Franse Gemeenschapscommissie). Zijn adviezen geven de betrokken regeringen waardevolle inlichtingen en worden vaak in aanmerking genomen bij de opbouw van het onderwijsbeleid.